Kesme Taşları
A 36 T BF 80 METAL

Tüm metal ve döküm malzemelerin kesme işlemlerine uygun orta sertlikte genel amaçlı kesici taş dır. Normal A tipi korundum yapısı ile ideal kesme performansı ve disk ömrü oranına sahiptir..

 


 
C 24 S BF 80 TAŞ

Tüm doğal ve suni taş ve döküm malzemelerin kesme işlemlerinde kullanılabilecek orta sertlikte genel amaçlı kesici taş dır. Geniş uygulama alanına sahiptir.

 


 
A 36 TS BF 80 ENDÜSTRİ

Endüstriyel kesme kalitesi, hızlı talaş kaldırması ve uzun ömürlü olması ile beklentilere tümüyle cevap verebilen bir kesicidir.

 


 
A 24 P BF 80 İNOKS

Demir ve sülfür içermeyen yapısı sayesinde paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı malzemelerin kesme işlemleri için ideal, yüksek performanslı taş dır.

 


 
C 24 Q BF 80 MERMER

Özellikle mermer, tuğla ve seramik türü malzemelerin kesme işlemleri için tasarlanmış yüksek performanslı kesme taşıdır.

 


 
SABİT TEZGAHLAR İÇİN KESME TAŞLARI METAL

Çelik ve demir dışı metallerde çapaksız temiz kesme sağlayan sabit kesme taşları, sert kullanım şartları için cam fiber ile takviye edilmişlerdir.

 


 
THIN LINE  

Kesme operasyonunu çok süratli bir şekilde tamamlar. Yüksek alaşımlı çeliklerin kesilme işlemlerini rahatlıkla yapar. Kesilen malzemede yakma yapmaz. Orta ömürlüdür.

 


 
CUT & CUT  

Karbosan ince kesici taşlar programının son ürünüdür. Ağır çalışma şartları için çok idealdir. Uzun ömürlüdür.

 

 

Flex Çapak Alma Taş Çeşitleri

A 24 Q BF 80 METAL

Yüksek talaş kaldırma kabiliyeti ile çok uzun ömür özelliğini birlikte sağlar. Çok maksatlı bir kullanım imkanı verir. Birim taşlanan malzeme için taş maliyeti çok düşüktür; büyük ekonomi sağlar.

 


 
C 24 S BF 80 TAŞ

Sert Pik dökümlerin en ağır şartlarda taşlanmasında olağanüstü yüksek performans sağlar. Ayrıca gri döküm ve sfero dökümlerde uzun ömürlü ve hızlı talaş kaldırma kapasitesine sahiptir.

 


 
A 24 P BF 80 INOX

Demir içermeyen yapısı ile paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı malzemelerin çapak alma işlemlerinde kullanılabilecek yüksek performanslı taşlardır.

 


 
A 30 Q BF 80 METAL

Çelik ve gri dökümler için açık ve orta sertlikteki yapısı ile hızlı talaş kaldırma kapasitesine sahiptir.

 


 
AC 30 Q BF 80 UNIVERSAL

Metal ve mermerde yüksek talaş kaldırma kabiliyeti ile kullanılan genel amaçlı taşlama taşları.

 

Taşlama Taşları


 
GENEL AMAÇLI ZIMPARA TAŞLARI  

Karbosan genel amaçlı zımpara taşları Yüzey Taşlama, silindirik taşlama ve takım hanelerin bileme işlemlerinde kullanılmak üzere muhtelif ölçü ve evsafta üretilmektedir.

 


 
SCG ELMAS BİLEME TAŞLARI SCG 80 J5 V 

Karbür takımların bakımında Karbosan bileme taşları yüksek performans ve ekonomi temin eder. En iyi sonucun elde edilmesi için bilenme ihtiyacının ortaya çıktığı anda gereken keskin kenarın sağlanacağı şekilde bileme yapılmalıdır.

  
ÇANAK TAŞLARI EK 60 K6 V 

Karbosan Çanak taşları Düz ve Konik formlarda çok maksatlı kullanılmaya müsait standart kalitede üretilmektedir.

 


 
TESTERE BİLEME TAŞLARI  

Testere bileme taşları muhtelif testerelerle biçim vermek ve bilemek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünleri endüst-risinde yaygın olarak kullanılırlar.

 


 
YÜZEY TAŞLAMA EKR (GRIT) K6 VN

Bütün taşlama işlemleri esasen yüzey taşlama olmakla birlikte yüzey taşlama" terimi ile düz yüzeylerin taşlama işlemleri kastedilmektedir. Yüzey taşlama taşları Tezgah tiplerine uygun olarak 3 grupta toplamak mümkündür.

 


 
SİLİNDİRİK TAŞLAMA

Silindirik taşlama yuvarlak biçimli tüm iş parçalarının dış çaplarının taşlanmasını kapsar. Taşlama sonunda elde edilmesi istenen biçim gerçekten silindirik olmasa dahi taş gerektiği şekilde bilinerek taşlama yapılır. Bu taşlama türünde iş parçası iki punta arasına bağlanmıştır.

 


 
PUNTASIZ TAŞLAMA

Puntasız taşlama, silindirik taşlamaya benzer bir işlemdir. Ancak, iş parçası iki punta arasında bağlı olmayıp regülasyon taşı vasıtası ile kontrol edilir ve dönmesi sağlanır. İş parçasının regülasyon taşı ile kesici taş arasında tutulmasını iş bıçağı (gayd) adı verilen form verilmiş bir çelik parça sağlar.

 


 
 
KABA TAŞLAMA (Çapak Temizleme)  

Kaba taşlama veya çapak alma taşları ekonomik olarak ve en kısa sürede en fazla paso alacak biçim ve kalitede üretilirler.

 


 
 
DÖKÜM ÇAPAKLARININ TEMİZLENMESİ  

Bu işlem döküm parçaların üzerindeki istenmeyen çapakların ve yolluk artıklarının temizlendiği bir kaba taşlama işlemidir. Döküm ağız ve yolluklarının, tufalların, kütüklerin, döküm çapaklarının, kalıp ek yerleri izlerini temizlenmesi için döküm parçalarının dökümhanelerde taşlanması bu yolla sağlanır.

 


 
DİSK TAŞLAMA  

Disk taşlama tezgahları, düz yüzeylerin taşlanması için disk taşlar adı verilen taş veya taş çifti kullanan tezgahlardır. Disk taşlar alan yüzeyleri ile taşlama yaparlar.

 

Çanak Taşları Ürünleri

 
Konik, Alüminyum Çanak Taşlar  

 
EBAT KUM
110 x 58 x 22 16-14

 
Düz, Alüminyum Burçlu Çanak Taşlar  

 
EBAT KUM
   
100 x 50 x 14 16-24
125 x 50 x 14 16-24
 


 
Konik, Alüminyum Burçlu Çanak Taşlar  

 
EBAT KUM
   
100 x 50 x 14 16-24
125 x 50 x 14 16-24
FLAP DİSKLER

Karbosan Flap diskleri farklı iki tip fiberglas altlığı (backing) sayesinde birçok farklı endüstriyel uygulamalarda rahatlıkla ve maksimum verimlilikle kullanılırlar. Düz ve konik olmak üzere iki tipi mevcut olan flap disklerimiz, yüksek taşlama kapasitesi ve uzun ömre sahiptirler. Düz flap disklerimiz; Yüzey taşlama işlemi yapan işletmelerde düz yapıdaki fiber altlığı sayesinde verimliliği arttırıcı yönde neticeler vermektedir. Konik flap disklerimiz; eğri yüzeylerde ve parçaların kenarlarında yaptığınız taşlama işlemlerinde, yakma yapmadan, zor köşe ve kenarlara rahatlıkla ulaşabilen yapısıyla verimli çalışma neticeleri vermektedir. Konik flaplarımız sahip olduğu form sayesinde ağır çalışma koşulları altında, kullanım ömrünü sonuna kadar korurlar. Yapılan araştırmalar 1 flap disk’in yaklaşık olarak 20 fiber disk’in işini yapabildiğini göstermektedir. Günde 20 adet fiber disk kullanan bir iş yerinde disk değiştirme işleminin 3 dakika olduğunu kabul edersek, işletmemizde kaybolan 1 saatlik iş süresi Flap disk kullanımı ile sizlere günlük olarak %12.5 “iş verimliliği artışı” olarak geri dönecektir...

Karbosan Flap Disklerin Üstünlükleri
• Uzun ömür
• Maksimum fayda
• Maksimum verimlilik
• Sessiz ve titreşimsiz taşlama
• İşlem esnasında parçaların yanmaması
• Birden fazla uygulamalarınız için uygunluk
• Sık disk değiştirme külfetinden kurtularak işçilikten tasarruf
 

 
 

 
 
 


 
Yüzey Kalitesi
Karbosan flap diskleri ile, yüzey kalitesini hızlı olarak elde edersiniz.
Flex Çapakalma Diski Fiber Disk Flap Disk


 
Flap Disk Ürünleri


 
NK(Al. Oksit)  

 
EBAT KUM
   
100 x16 24-40-60-80-120
115 x 22 24-40-60-80-120
125 x 22 24-40-60-80-120
180 x 22 24-40-60-80-120
 

 
ZR(Zirkonyum)  

 
EBAT KUM
   
100 x16 24-40-60-80-120
115 x 22 24-40-60-80-120
125 x 22 24-40-60-80-120
180 x 22 24-40-60-80-120
Fiber Disk Ürünleri


 
NK FIBER DISK

 
EBAT KUM
   
115 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
125 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
180 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
 

 
SC FIBER DISK

 
EBAT KUM
   
115 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
125 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
180 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
 

 
ZR FIBER DISK

 
EBAT KUM
   
115 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
125 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
180 x 22 16-24-36-40-50-60-80-ve üstü
MOP ZIMPARALAR
Karbosan mop zımparalar yüksek talaş kaldırma kabiliyetine sahiptir. Kullanım esnasında şeklini ve esnekliğini muhafaza eder. Karbosan, mop zımparaların başlıca kullanım alanları; Kalıp imalatı, çapak alma ve parlatma işlemleridir. Elde edilen yüzey kalitesi seçilen tane büyüklüğüne göre değişir.

 
Mop Zımpara Ürünleri


 
 
DELİKLİ MOP ZIMPARALAR  

 
EBAT KUM
   
100 x 50 40-50-60-80-100-120-150-180-220
165 x 25 40-50-60-80-100-120-150-180-220
165 x 50 40-50-60-80-100-120-150-180-220
200 x 50 40-50-60-80-100-120-150-180-220
250 x 50 40-50-60-80-100-120-150-180-220

 
SAPLI MOP ZIMPARALAR  

 
EBAT KUM
   
110 x 10 40-50-60-80-100-120
110 x 15 40-50-60-80-100-120
110 x 15 40-50-60-80-100-120
110 x 15 40-50-60-80-100-120
110 x 20 40-50-60-80-100-120
110 x 15 40-50-60-80-100-120
110 x 30 40-50-60-80-100-120
110 x 40 40-50-60-80-100-120
BEZ VE BANT ZIMPARALAR
ZL-RR Sabit zımpara tezgahları için Zirkonyum oksit (ZR) ve Alüminyum oksit (AL2O3) karışımı aşındırıcılar ile üretilmiştir.

 

ZL-RR Sıkı dokunmuş xbez ile üretildiğinden ağır şartlarda metallerin taşlanması için idealdir. Yüksek talaş kaldırma kapasitesine sahip olup, uzun ömürlüdür. Demir oksit içermediğinden paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelikler ve diğer bütün düşük karbonlu çeliklerin taşlanlamı için idealdir. P 24 ile P 120 arasında stoklarımız mevcuttur.

KL-RR Sabit zımpara tezgahları ve portatif zımpara makineleri için Alüminyum oksit (AL2O3) aşındırıcılar ile üretilmiştir. KL-RR sıkı dokunmuş xbez ile reçine, olmak üzere çift kat reçine ile üretilmiş olduğundan uzun ömürlüdür. Bütün düşük karbonlu çelikler, ağaç, yer döşemeleri ve derilerin zımparalanmasında kullanılır. P 24 ile P 40 arasında stoklarımız mevcuttur. 
Bez Ve Bant Zımpara Ürünleri


 
ZL-RR

 
EBAT KUM
   
530 x 75 124-36-40-50-60-80-100-120
610 x 100 124-36-40-50-60-80-100-120
1150 x 100 124-36-40-50-60-80-100-120
1250 x 100 124-36-40-50-60-80-100-120
1500 x 50 124-36-40-50-60-80-100-120
1750 x 50 124-36-40-50-60-80-100-120
1920 x 150 124-36-40-50-60-80-100-120
2000 x 50 124-36-40-50-60-80-100-120
3500 x 50 124-36-40-50-60-80-100-120
3500 x 100 124-36-40-50-60-80-100-120

 
RULO ZIMPARALAR  

 
EBAT KUM
100 24-36-40-50-60-80-100-400
120 24-36-40-50-60-80-100-400
150 24-36-40-50-60-80-100-400
200 24-36-40-50-60-80-100-400
250 24-36-40-50-60-80-100-400
600 24-36-40-50-60-80-100-400
1000 24-36-40-50-60-80-100-400
1250 24-36-40-50-60-80-100-400
1400 24-36-40-50-60-80-100-400

 

 
SU ZIMPARALARI
Karbosan Su Zımparaları ağaç, çelik, mermer, deri, kösele, plastik, cam, demir ve demir dışı metallerin sulu veya kuru zımparalanmasında güvenle kullanılmaktadır. Karbosan Su Zımparaları boyama işlemlerinde, üstün aşındırma gücüyle, boyanacak yüzeyi pürüzsüz hale getirirken, zeminde oluşmuş istenmeyen unsurları da yok eder. Boya öncesi atılan astar ve macunun, boyaya hazır duruma gelmesinde mükemmel sonuç verir.Karoseri ve otomotiv sektöründe de yaygın olarak kullanılan Karbosan Su Zımparaları dolgu, macun ve boyaların kuru veya sulu zımparalanmasında ve sonlanmasında idealdir. Karbosan Su Zımparaları ahşap ve mobilyaların işlenmesinde, lak, vernik ve boyaların zımparalanmasında ve detayların (oymaların) işlenmesinde, ahşabın son zımparalanmasında başarıyla kullanılır. Mermer yüzeylerin temizlenmesi ve parlatılması, plastik ürünlerin sonlanmasında, deri her türlü metallerin zımparalanmasında dünya standartlarında kalite sağlayan Karbosan Su Zımparaları,güçlü Karbosan güvencesi altındadır.